Quách Thu Trang Account Manager - Branding Service

Quách Thu Trang

Tại Three Temples, Trang đảm nhiệm vị trí Account Manager cho bộ phận Marketing & Branding. Nắm giữ vị trí quan trọng này, Trang làm việc trực tiếp với Ban giám đốc để xây dựng và phát triển các chiến lược tiếp thị, xây dựng thương hiệu, đồng thời điều phối hoạt động giữa Creative team với các đối tác.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Cử nhân Thương mại tại Đại học Quốc tế RMIT, Trang đã làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại Hà Nội trước khi tiếp tục theo học khóa học Cao học chuyên ngành Truyền thông – Marketing tại Đại học Huddersfield – Vương quốc Anh.

Là người luôn tràn đầy những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời, Trang là nhân tố không thể thiếu không chỉ với Three Temples mà còn với những đối tác mong muốn thương hiệu của mình vượt xa đối thủ trên thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

Điện thoại di động: +84 168 2172 668

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Vũ Quang Linh Xem toàn bộ hồ sơ Võ Quân

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.