Lê Quốc Huân Investment Manager

Le Quoc Huan

Với chúng tôi, Huân đích thực là một chàng trai quốc tế khi sinh ra tại Việt Nam, lớn lên ở Ba Lan và trải qua 7 năm sống, học tập tại trường Đại học London Metropolitan (Vương Quốc Anh) với chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha và Quản trị kinh doanh.

Tại Three Temples, Huân tham gia vào hoạt động đầu tư và phát triển các dự án cũng như đóng vai trò quản lý môi giới thương mại đầu tư,  đại diện cho bên mua hoặc bên bán trong các giao dịch bất động sản.

 Vui lòng liên lạc với Huân nếu các bạn đang tìm kiếm những cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Điện thoại di động: +84988945599

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phạm Đỗ An Xem toàn bộ hồ sơ Vũ Quang Linh

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.