Phạm Ngọc Tuấn Partner - Development Director

Phạm Ngọc Tuấn

Nếu bạn đang gặp khó khăn – nếu không ai có thể giúp đỡ bạn – hãy tìm gặp Tuấn. Tuấn là người giúp mọi việc trở thành hiện thực, từ thiết kế, đến tài chính, đến xây dựng. Sau khi tốt nghiệp trường đại học kiến trúc nổi tiếng Ecole Speciale D'Architecture (Pháp), Tuấn có thời gian làm việc tại Paris trong 10 năm tại công ty kiến trúc nổi tiếng Agence d'Architecture Anthony Bechu.Vào năm 2003, Tuấn quyết định trở về quê tại Hà Nội để thành lập công ty kiến trúc của riêng mình cùng với Romain, Quang và các cộng sự khác.Sứ mệnh của Tuấn là luôn giúp thành phố Hà Nội yêu quý của mình phát triển và đảm bảo rằng bất kỳ dự án thiết kế và xây dựng nào anh tham gia vào, ành có thể từ hào gọi nó là sản phẩm của người Việt Nam. Thật may cho chúng tôi, Tuấn sử dụng thành thạo tiếng Pháp, Anh và nói tiếng Việt rất chuẩn! Đóng thêm vai trò chuyên gia Phong Thủy của công ty, Tuấn giúp mọi việc chúng tôi làm có vai trò nhất định trong vũ trụ.

Sau thời gian học tập và làm việc tại Pháp, Tuấn quay về Việt Nam không chỉ với niềm đam mê thiết kế mà còn khoái rượu xịn, thức ăn ngon và phô mai mùi nồng nặc!

Điện thoại di động: +84913201498

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Romain Duval Xem toàn bộ hồ sơ Phạm Ngọc Quang

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.