Romain Duval Partner - Design Director

Romain Duval

Thiên tài thiết kế của bộ máy Three Temples, Romain là nhân tố chính trong sứ mệnh phát triển và hoàn thiện thiết kế và chất lượng các dự án bất động sản tại Việt Nam. Trong mọi dự án Three Temples tham gia, Romain luôn yêu cầu dự án cần có yếu tố riêng đặc biệt, cho dù dự án ở Hà Nội hay London, New York, Hong Kong hoặc Pháp. Là một kiến trúc sư, Romain là thành viên sáng lập của công ty Kiến trúc Pháp Việt (FVA). Mặc dù đặt trụ sở chính tại Hà Nội, phần lớn thời gian của Romain được dành cho các dự án tại Châu Âu, Châu Á – Thái Bình Dương và Úc, điều thể hiện triết lý sáng tạo đặc biệt của FVA.

Romain tốt nghiệp trường đại học kiến trúc nổi tiếng Ecole Speciale D'Architecture tại Paris. Sau 10 năm làm việc tại Pháp, Romain và Tuấn quyết định mở công ty kiến trúc riêng tại Hà Nội vào năm 2003 và đã gặt hái được rất nhiều thành công. Là một kiến trúc sư sống và làm việc tại Hà Nội, Romain cảm thấy cần phải cải thiện mặt bằng thiết kế chung và đã cùng Matt và các thành viên khác thành lập nên Three Temples trở thành công ty phát triển các dự án nhà ở có thiết kế đặc biệt và sáng tạo.

Điện thoại di động: +84912816301

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Hiển Dương Xem toàn bộ hồ sơ Phạm Ngọc Tuấn

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.