Profiles

Matt Powell, Managing Director

Matt Powell

Managing Partner

Matt đến Việt Nam lần đầu vào năm 2000, sau đó quay trở lại từ miền Nam nước Anh để làm việc tại thị trường bất động sản Hà Nội...

Đọc thêm...
Nguyễn Dũng Minh

Nguyễn Dũng Minh

Managing Partner

Sau 5 năm học tập và làm việc tại Anh và tốt nghiệp khoa Luật và Kinh Tế tại trường Đại Học Warwick danh giá, Minh nhận thấy rằng nghề Luật...

Đọc thêm...
Hiển Dương

Hiển Dương

Managing Partner

Hiển làm việc trong lĩnh vực bất động sản tại Hà Nội từ năm 2007, ngay sau khi trở về từ Sydney sau 7 năm học tập và làm việc...

Đọc thêm...
Romain Duval

Romain Duval

Partner - Design Director

Thiên tài thiết kế của bộ máy Three Temples, Romain là nhân tố chính trong sứ mệnh phát triển và hoàn thiện thiết kế và chất lượng các dự án...

Đọc thêm...
Phạm Ngọc Tuấn

Phạm Ngọc Tuấn

Partner - Development Director

Nếu bạn đang gặp khó khăn – nếu không ai có thể giúp đỡ bạn – hãy tìm gặp Tuấn. Tuấn là người giúp mọi việc trở thành hiện...

Đọc thêm...
Pham Ngoc Quang, Director

Phạm Ngọc Quang

Partner - Development Director

Cùng tốt nghiệp đại học tại Anh giống như Matt và Minh, Quang cầm đầu đội ngũ thiết kế và xây dựng của Three Temples...

Đọc thêm...
Lê Quý Dũng

Lê Quý Dũng

Partner

Dũng là một kiến trúc sư giỏi và là nhân tố rất quan trọng trong Three Temples. Anh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế nội thất...

Đọc thêm...
Phạm Đỗ An

Phạm Đỗ An

Development Consultancy Manager

Trong hơn 3 năm làm việc cùng những thành viên sáng lập của công ty, An đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm đáng giá, đặc biệt 

Đọc thêm...
Le Quoc Huan

Lê Quốc Huân

Investment Manager

Với chúng tôi, Huân đích thực là một chàng trai quốc tế khi sinh ra tại Việt Nam, lớn lên ở Ba Lan và trải qua 7 năm sống, học tập tại trường Đại học 

Đọc thêm...
Vũ Quang Linh

Vũ Quang Linh

Investment Manager

Thât tình cờ là Three Temples có khá nhiều thành viên đã sinh sống và làm việc tại Anh và Linh là một trong số đó. Trong hơn 9 năm ở Anh

Đọc thêm...
Quách Thu Trang

Quách Thu Trang

Account Manager - Branding Service

Tại Three Temples, Trang đảm nhiệm vị trí Account Manager cho bộ phận Marketing & Branding. Nắm giữ vị trí quan trọng này...

Đọc thêm...
Võ Quân

Võ Quân

Graphic Designer

Quân tốt nghiệp chuyên ngành IT của trường Đại học Quốc Gia Hà Nội và sở hữu tấm bằng Cử nhân Thiết kế Đồ họa...

Đọc thêm...

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.