LỊCH SỬ

Panting

Được thành lập vào năm 2011, Three Temples là công ty tiếp thị và phát triển các dự án bất động sản, tập trung thiết kế và giới thiệu ra thị trường những sản phẩm nhà ở đặc biệt hấp dẫn. Chúng tôi mong muốn giới thiệu những gì tinh túy nhất trong quá trình thiết kế, xây dựng và tiếp thị các sản phẩm và dự án mình tham gia. Điều này được hiện thực hóa bằng sự hợp tác chặt chẽ với những công ty phát triển và đầu tư bất động sản có cùng ý tưởng, cũng như tạo nên những sản phẩm đặc biệt theo yêu cầu của cá nhân.

Three Temples được thành lập sau khi các thành viên sáng lập cùng có một khoảng thời gian dài hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Chúng tôi cảm thấy sự cần thiết của một công ty phát triển bất động sản với niềm đam mê thiết kế và tính đến những mong muốn của người sử dụng bất động sản cuối cùng; cũng như sự tồn tại của một công ty giúp tư vấn các chủ đầu tư để cạnh tranh một cách hiệu quả trên thị trường khi đem lại sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại, kết cấu sáng tạo, nội thất hoàn hảo và những ý tưởng tiếp thị và thương mại phù hợp. Một địa chỉ cung cấp tất cả các dịch vụ từ tài chính, thiết kế, tạo dựng thương hiệu và tiếp thị những sản phẩm bất động sản tốt nhất có thể.

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.