Hiển Dương Managing Partner

Hiển Dương

Hiển làm việc trong lĩnh vực bất động sản tại Hà Nội từ năm 2007, ngay sau khi trở về từ Sydney sau 7 năm học tập và làm việc. Hiển đã giữ những vị trí chủ chốt tại Savills Vietnam như Trưởng Phòng Cho Thuê Văn Phòng và Phó Giám Đốc mảng Đầu Tư.

Giọng nói đậm chất Úc đã nhẹ đi kể từ khi về nước nhưng sự phấn đấu và khát khao không hề giảm.Hiển đóng vai trò quan trọng trong quá trình tìm kiếm và phát triển các dự án của chúng tôi tại Việt Nam.Với kinh nghiệm toàn diện của mình, Hiển giúp chúng tôi có cái nhìn thực tế hơn trong sự lạc quan đối với các dự án bất động sản đang được xem xét đầu tư.

Nhiều lúc, chúng tôi cho rằng Hiển hợp hơn với sự nghiệp của một chàng ca sĩ. Tuy nhiên, trong những lúc không ngân nga ca hát, Hiển say mê tắm nắng tại các sân golf. Anh ý nói rằng lý do thích golf không phải vì phong cách quần áo thời trang; nhưng mọi người phần lớn không nghĩ vậy!

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

View all profiles Nguyen Dung Minh

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.